Opšti uslovi poslovanja i korišćenja

Poštovani Donatori,

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na ugovorne odnose između Vas i nas i možete pronaći sve druge informacije koje su od značaja ukoliko želite da date donaciju Nurdoru.

Vaš Nurdor

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, Beograd – Savski venac, Čolak Antina 16, MB: 17521705, PIB: 103199731, čiji su zakonski zastupnici Zorica Manojlović i Joland Korora („Nurdor“ ili „Mi“) dana [13.12.2021]. godine, donosi sledeće:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

PLATFORME ZA DONIRANJE SUPERHERO.RS

Opšte odredbe

Opšti uslovi poslovanja naše platforme za doniranje superhero.rs sastavljeni su u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći („Sl. list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon), i drugim propisima koji se primenjuju na ugovor o donaciji, a u skladu sa našom najboljom namerom da omogućimo prikupljanje donacija i drugih novčanih sredstava kao izvor finansiranja Nurdora kao neprofitne organizacije čiji je cilj pružanje psiho-socijalne podrške i pomoći u ostvarivanju zakonskih prava deci lečenoj od raka i njihovoj porodici, kao i obezbeđivanje najsavremenijih uslova na hemato-onkološkim odeljenjima, edukacije roditelja, dece, medicinskog osoblja, volontera i šire javnosti i drugo u skladu sa statutom Nurdora (u daljem tekstu: „Svrha“).

Ovim opštim uslovima poslovanja naše platforme za doniranje (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojim možete da zaključiti ugovor o donaciji (u daljem tekstu „Doniranje“) sa ciljem ostvarivanja stalnog izvora prihoda za Nurdor radi ostvarivanje Svrhe i prikupljanja sredstava za podršku unapređenju lečenja i života dece obolele od malignih bolesti. Pod „Donacijom“ podrazumeva se uplata jednokratnog proizvoljnog ili unapred definisanog novčanog iznosa na račun Nurdora kao i donacija pretplatom koja podrazumeva mesečne uplate unapred definisanog novčanog u određenom vremenom periodu, sve prema uslovima definisanim ovim Opštim uslovima.

Cilj ovih Opštih uslova jeste uređenje međusobnih prava i obaveza i načina njihovog ostvarenja Vas kao Donatora (u daljem tekstu: „Donator“) i Nas kao primaoca donacije.

Opšti uslovi su obavezujući kako za nas, tako i za Vas, kao Donatore i primenjuju se na sve naše međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik može postati naš Donator i to samim pristupom našem web sajtu, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom našem web sajtu, odnosno prilikom svake Vaše pojedinačne Donacije, Donator potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaku pojedinačnu Donaciju izvršenu od strane svakog pojedinačnog Donatora.

Za korišćenje web sajta i/ili Doniranje, Donator navodi samo one podatke o sebi (lične podatke) koji su neophodni kako bi se Donatoru omogućilo pristupanje našem web sajtu, odnosno one lične podatke koji su neophodni za otvaranje korisničkog naloga na našem sajtu, a o čemu više u Politici privatnosti.

Kako bi se izvršilo Doniranje, Donator ne mora da postane registrovani korisnik na našem web sajtu.

Uplatom Donacije, smatraće se da je zaključen ugovor o donaciji između Nurdora i Donatora prema nacrtu ugovora o donaciji koji je dostupan na našem sajtu na sledećoj adresi.

Donator se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, te se u odnosu na Donatora ne primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. S tim u vezi, Donator ne može da ostvaruje prava definisana Zakonom o zaštiti potrošača (npr. povraćaj sredstava).

Doniraj proizvoljno

Svako punoletno domaće ili strano, fizičko ili pravno lice prilikom posete našeg web sajta može da odluči da izvrši novčanu donaciju Nurdoru u minimalnom iznosu od 500 dinara koja će se koristiti za izgradnju još jedne u nizu Nurdor roditeljske kuće za decu obolelu od raka.

Minimalni iznos donacije je 500 dinara, a maksimalni 100.000 dinara, a broj koliko puta možete izvršiti donaciju nije ograničen.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Doniraj i pretplati se

Dodatno, omogućili smo našim Donatorima da nas podrže donacijama u određenom vremenskom periodu, sa ciljem stvaranja redovnog izvora prihoda za Nurdor. U skladu sa navedenim, možete da odlučite da donaciju proizvoljnog iznosa učinite i putem trajnog naloga na svakih tri, šest i dvanaest meseci u unapred definisanom iznosu.  

Svi uslovi za donaciju proizvoljnog iznosa podjednako se odnose na donaciju mesečnom pretplatom, odnosno tzv. Trajnim nalogom.

U svakom slučaju ukoliko se odlučite da donaciju vršite pretplatom na mesečnu donaciju odnosno trajnim nalogom, isti možete otkazati u svakom momentu slanjem e-maila na adresu info@superhero.rs ili posetom sekcije web sajta.

Doniranje unapred definisanog iznosa novca

Za razliku od doniranja proizvoljnog iznosa novca, ukoliko se odlučite da Donirate jedan od unapred definisanih iznosa sa web sajta, Nurdor će vam dostaviti određeni poklon u znak zahvalnosti. Poklon može da bude u obliku majice, čarapa, duksa ili nekog drugog komada odeće ili priveska, sveske i drugih predmeta koji su navedeni na web sajtu superhero.rs u zavisnosti od visine donacije („Poklon“). 

Molimo vas da imate u vidu da proizvodi koje ćete dobiti predstavljaju naš mali znak pažnje i zahvalnost za izvršenu Donaciju i da isti ne predstavljaju ekvivalent u vrednosti izvršene Donacije. Priroda ovako učinjenog Poklona od strane Nurdora jeste obeležje koje ćete kao Donator moći da nosite u svrhu daljeg promovisanja misije i vizije Nurdora, a sve u službi ostvarivanja Svrhe. Osnovna obeležja i karakteristike Poklona, Donator može pronaći pored svakog Poklona koji je prikazan na našem web sajtu. Napominjemo da u slučaju dobijanja Poklona ne možete da koristite prava definisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Način uplate Donacija

Donacije se mogu izvršiti isključivo korišćenjem Mastercard, Visa i DinaCard. Donator pored donacije snosi i troškove transakcije (bankarska provizija), čiji iznos određuje banka. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Corvus, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Mi nećemo arhivirati, u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd. Dodatno, vaše pravo je da odlučite da donaciju izvršite kompletno anonimno, a ukoliko se odlučite da donaciju ne izvršite anonimno, Nurdor će vaše ime i prezime zajedno sa uplaćenim iznosom objaviti na određenoj sekciji koja se nalazi na našem web sajtu.

Mi ćemo Vam poslati elektronsku potvrdu na email adresu koju ste ostavili prilikom uplate donacije, da je donacija uspešno izvršena.

Da biste Donirali, potrebno je da sledite online postupak odnosno da kliknete na „Izvrši donaciju”. Odmah nakon toga (u roku od 48h od trenutka kada je izvršena Donacija) primićete email u kome potvrđujemo da smo primili Vašu Donaciju („Potvrda Donacije”). 

Ovi Opšti uslovi su Vam dostupni na našem web sajtu i biće Vam poslati zajedno sa Potvrdom Donacije. 

Isporuka Poklona

Vreme dostavljanja Poklona zavisi od same dostupnosti Poklona. Mi ćemo vam izvršiti slanje Poklona najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Potvrde donacije. Mi dostavljamo Poklone Donatoru korišćenjem usluga kurirskog servisa BEX Kurirska Služba. Isporuka Poklona moguća je isključivo za teritoriju Republike Srbije.

Mi nećemo odgovarati ukoliko je dostava Poklona onemogućena nekim okolnostima koji su van naše kontrole, kao što su štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr.

Troškove dostave Poklona snosimo uvek mi. 

Kako bismo mogli da Vam izvršimo dostavu Poklona, neophodno je da nam prilikom uplate Donacije dostavite sledeće lične podatke: ime i prezime, mesto i adresu  za isporuku/mesto i adresu prebivališta, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i e-mail adresu. U cilju omogućavanja dostave Poklona Donatorima, u obavezi smo da Vaše određene lične podatke, podelimo sa kurirskom službom koja vrši dostavu Poklona.

Nemogućnost dostave Poklona

Ako je nemoguće dostaviti Vam Poklon (npr. niste pronađeni na adresi za isporuku poklona i ne javite se kuriru na telefon), poklon će nam biti vraćen. 

U ovom slučaju isti ćete moći da preuzmete lično na adresi sedišta Nurdora.

Zaštita autorskih prava

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Poklona u komercijalne svrhe, bez naše izričite saglasnosti, izričito zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način, posmatraće se kao povreda autorskih prava te ćemo imati pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Dodatno, molimo Vas da imate u vidu da je oznaka brenda zaštićena pravima intelektualne svojine pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Registracija korisničkog naloga

Na našem web sajtu možete napraviti i registrovati svoj korisnički nalog. Molimo vas da imate u vidu da je registracija korisničkog naloga neophodna u slučaju mesečnih donacija odnosno trajnog naloga ili u slučaju da želite da podaci o Vašoj kartici ostanu zapamćeni.. 

Prilikom registracije korisničkog naloga neophodno je da nam dostavite određene Vaše lične podatke. O tome koji lični podaci se dostavljaju i koja je njihova svrha, kao i koja su vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka više informacija možete pronaći u našoj Politici privatnosti.

Svrha korisničkog naloga jeste da Vam omogući olakša uplatu novih Donacija u budućnosti, pamćenjem Vaših podataka neophodnih za uplatu Donacije. Takođe, na Vašem korisničkom nalogu možete pronaći podatke o svim Vašim prethodnim uplatama Donacije koje ste izvršili sa svog korisničkog naloga.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između nas i Donatora može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom). Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Donatora na sudsku zaštitu.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na sledećem linku.

Ostalo 

Mi se obavezujemo da Vama obezbedimo korišćenje naše web stranice, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržavamo pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavimo pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Donator samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja naše web stranice kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem naše web stranice.

Mi ne odgovaramo za štetu koju Donator ili treće lice pretrpi usled:

 • otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje mi ne možemo objektivno da utičemo;
 • neovlašćenog korišćenja usluga od strane Donatora;
 • vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Donatora;
 • privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • korišćenja nestandardne opreme od strane Donatora;
 • preseljenja Donatora na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup našoj web stranici;
 • dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van naše kontrole;
 • trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja usluge online kupovine.

  Od artikla koje nose modeli na fotografijama na superhero.rs moguće je naručiti samo Superhero artikle.

Izmene Opštih uslova

Mi zadržavamo pravo da vršimo izmene i dopune ovih Opštih uslova. S tim u vezi, obavezujemo se da Donatora na pogodan način obavestimo o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Važenje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja (13.12.2021. godine), dok sve izmene Opštih uslova stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja izmena Opštih uslova. 

Obaveštenje o kolačićima

U cilju pružanja najboljeg korisničkog iskustva i normalnog fukncionisanja sajta, koristimo "kolačiće". Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj Politici o kolačićima.

Neophodni
Performanse