Politika privatnosti

NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA, sa sedištem na adresi: Čolak Antina 16, MB: 17521705, PIB: 103199731 (u daljem tekstu: „Nurdor ili Mi”) poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – donatora, potencijalnog donatora ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja na način koji je definisan ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu: „Lični podaci“). 

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“), kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo (u slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo).

Politika privatnosti definiše koje Lične podatke Mi prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su Vaša prava u vezi sa obradom Ličnih podataka. Naime, napisali smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem i obradom Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj web adresi, putem pisane ili usmene komunikacije, kada izvršite donaciju, ili iz nekih drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na kontakt formularu na: www.superhero.rs 

Opšte odredbe

Oblast primene

Ova Politika privatnosti se primenjuje na svaku obradu Ličnih podataka od strane Nurdora.

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Lice“ predstavlja fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno. 

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez Vaše dozvole.

Ukoliko nama pošaljete Lične podatke o drugim pojedincima (npr. dostavite adresu za dostavu poklona/adresu prebivališta drugog lica), Mi ćemo smatrati da imate ovlašćenje da to učinite i da ste nam dozvolili da koristimo podatke te osobe u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Primena načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

 1. Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
 1. Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 1. Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 1. Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
 1. Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);
 1. Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

Rukovalac obrade i zakonski okvir

Nurdor, kao Rukovalac obrade Vaših Ličnih podataka, poštuje Vašu privatnost, te se obavezuje na zaštitu Vaših Ličnih podataka, a sve u skladu sa ovom Politikom privatnosti i Zakonom. 

Kako prikupljamo Lične podatke

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica. 

 1. Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

Mi prikupljamo Lične podatke na različite načine:

 • Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih putem formulara koji se nalazi na web stranici u okviru odeljka „Kontakt“ 

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke (email adresu i ostale lične podatke koje samoinicijativno dostavite u poruci) kada nas kontaktirate putem kontakt formulara koji je dostupan na našoj web stranici u okviru odeljka pod nazivom „Kontakt“. 

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste davanje odgovora na različite upite u vezi sa donacijama i poklonima sa našeg web sajta odnosno uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva. U tom slučaju, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujemo Vaš podatak o ličnosti odnosno Vašu e-mail adresu. 

Davanje navedenog Ličnog podatka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i nas. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno nećemo moći da Vam odgovorimo na Vaše zahteve.

Navedeni Lični podaci (email adresa i drugi lični podaci koje samoinicijativno dostavite u poruci) se čuvaju u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, a sve u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 • Zaključenjem ugovora o donaciji / doniranjem novca Nurdoru

U slučaju da se opredelite da donacijom pomognete u izgradnji još jedne u nizu NURDOR roditeljske kuće za decu obolelu od raka ili generalno podržite rad Nurdora, potrebno je da popunite označena polja u okviru odeljka pod nazivom „Doniraj proizvoljan iznos“; „Doniraj uz poklon“ ili „Pretplati se i doniraj“.

Prilikom popunjavanja neophodnih polja za svrhu donacije, Vi otkrivate nama sledeće lične podatke: ime i prezime, , email adresa. Davanje navedenih ličnih podataka je neophodan uslov kako bi se sprovela donacija odnosno realizovalo online uplata donacije i dostavila vama potvrda o izvršnoj donaciji, dok bismo Vaše ime i prezime koristili za svrhe objavljivanja informacije da ste Superheroj, jer ste donirali novac. Naravno, ukoliko ne želite da Vaše ime i prezime koristimo za svrhe objavljivanja informacije o tome da ste donirali novac, molimo Vas da označite polje koje upućuje na anonimnost. U tom slučaju, Vaše ime i prezime ćemo koristiti isključivo za svrhe vođenja interne evidencije o izvršenoj uplati. 

Dodatno, ukoliko ste ostvarili pravo na poklon u skladu sa odredbama Opštih uslova poslovanja web sajta Superhero.rs, kako bi smo mogli da Vam dostavimo poklon potrebno je da nam dostavite i vaš broj mobilnog telefona/ fiksnog telefona i adresu koji su nam neophodni za organizaciju dostave.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazama Nurdor-a 3 godine od trenutka uplaćene donacije.

 • Prilikom registracije Vašeg naloga na našoj web stranici 

U slučaju da želite da sarađujete sa nama na način da registrujete svoj nalog na našoj web stranici, moći ćete da pokrenete postupak registracije i napravite svoj nalog. Samim tim, da biste registrovali svoj nalog, neophodno je da popunite Formular za registraciju, a koji je dostupan na našoj web stranici u okviru odeljka pod nazivom: „Tvoj superheroj nalog“. Lične podatke koje obrađujemo u tom slučaju jesu: : ime i prezime, , email adresa, kontakt telefon i adresa za dostavu poklona (ulica i broj, grad, poštanski broj, država). Nakon izvršene registracije, korisnik će imati svoju lozinku na osnovu koje će moći da pristupa svom nalogu. 

Navedene lične podatke koristićemo isključivo za svrhe registracije naloga i uspostavljanja komunikacije sa Vama u cilju registracije naloga, kao i u slučaju Vašeg doniranja, dok lični podatak – email adresu možemo koristiti i za svrhe slanja obaveštenja o preduzetim aktivnostima Nurdora, najnovijim humanitarnim akcijama i donacijama koje organizujemo, ukoliko nam to dozvolite. Samim tim, za svrhe slanja obaveštenja o preduzetim aktivnostima Nurdora, najnovijim humanitarnim akcijama i donacijama koje organizujemo, niste u obavezi da nam otkrijete email adresu, kao lični podatak, što predmetni podatak, za navedene svrhe, čini opcionim (dovoljno je da ne prihvatite check box pored kojeg je navedeno sledeće: „Želim da primam newsletter“, te ćemo na taj način znati da nam niste dali pristanak za obradu ličnog podatka – email adrese za navedene svrhe).

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da imate u vidu da niste u obavezi da nam omogućite korišćenje email adrese u svrhe slanja obaveštenja o aktivnostima Nurdora, najnovijim humanitarnim akcijama i donacijama, dok za svrhe registracije naloga jeste. 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi u roku od 2 godine od Vaše poslednje aktivnosti na Vašem nalogu. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

 • Upotrebom kolačića prilikom pristupa našoj web stranici

Kako biste više saznali o „kolačićima“ i kako upravljati njima, uključujući i to kako možete da ih isključite, posetite deo Politika o kolačićima.

U navedenoj Politici o kolačićima ćete biti informisani koje lične podatke obrađujemo putem kolačića. 

 • Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na Newsletter, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujem Vašu email adresu (Vaš lični podatak) za svrhe slanja newsletter-a.

Svrha obrađivanja navedenog Ličnog podatka jeste slanje obaveštenja o preduzetim aktivnostima Nurdora, humanitarnim akcijama, donacijama, novostima, dodatnim informacijama, događajima i promocijama koje organizujemo. 

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku slanjem email-a na adresu: superhero@superhero.rs, a sve u skladu sa ovom Politikom privatnosti. 

 1. Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi dostave poklona na adresu prebivališta trećeg lica, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Koje podatke prikupljamo:

Mi prikupljamo Vaše sledeće lične podatke:

 • ime i prezime;
 • mesto i adresa prebivališta/mesto i adresa za isporuku;
 • email adresu;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
 • ostale podatke koji se navode u Politici o kolačićima.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva u pogledu naše robe;
 • zaključenje i izvršenje ugovora o donaciji/doniranje novca Nurdoru;
 • slanje obaveštenja o preduzetim aktivnostima Nurdora, humanitarnim akcijama, donacijama, novostima, dodatnim informacijama, događajima i promocijama koje organizujemo.

Mi možemo koristiti depersonalizovane podatke u statističke svrhe.

Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Pravni osnov obrade Ličnih podataka je:

 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca

Mi smo obavezni da čuvamo vaše Lične podatke za potrebe izveštavanja Ministarstva finansija – Poreske uprave o svim zaključenim ugovorima o donacijama odnosno uplaćenim donacijama. Ove podatke smo dužni da dostavimo Poreskoj upravi na njihov zahtev.

 • Vaš pristanak 

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: superhero@superhero.rs . 

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza 

Mi prikupljamo Vaše Lične podatke koji su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza. 

Lični podaci su neophodni za sklapanje ugovora o donaciji odnosno kako bismo mogli da Vam dostavimo poklon. 

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da zaključimo ugovor o donaciji odnosno da izvršimo sve svoje ugovorne obaveze.

Dodatno, Vaše Lične podatke smo dužni da čuvamo najmanje tri godine od momenta uplate donacije zbog poštovanja ugovornih obaveza prema prihvatiocu kartičnih plaćanja AIK BANKA a.d. Beograd, u slučaju pokretanja i vođenja reklamacionog procesa prema uslovima kartičnih društava i same banke kao prihvatioca kartičnih plaćanja. 

Primalac i treće lice

Mi nećemo činiti dostupnim Vaše Lične podatke drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti i Opštim uslovima poslovanja. S tim u vezi, u cilju omogućavanja dostave Poklona Vama, u obavezi smo da Vaše određene lične podatke, uz porudžbinu, podelimo sa kurirskom službom (BEXKurirska Služba) koja vrši dostavu Poklona. 

Period čuvanja Ličnih podataka

Lične podatke koje prikupljamo radi zaključenja ugovora o donaciji odnosno radi realizacije ugovora o donaciji, čuvaćemo samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno dok ne budu izvršene sve ugovorne obaveze iz ugovora o donaciji. Izuzetno, Lični podaci prikupljeni u navedene svrhe se mogu čuvati i duži vremenski period i to za period koji je neophodan za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva.

Lični podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Lične podatke koje prikupljamo kako bismo mi ispunili naše zakonske obaveze, čuvaju se u našoj bazi onoliko koliko je potrebno za svrhe ostvarivanja zakonskih prava.

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li Nurdor obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku. 

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.   

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Nurdora.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko: 1) Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) Lični podaci su nezakonito obrađivani, 5) Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza; 6) Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 2. obrada se vrši automatizovano.
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Nurdora, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva
 1. Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
 2. obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
 3. nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka 

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Ličnih podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da o tome obavestimo Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Mi prenosimo Lične podatke isključivo u Republiku Hrvatsku, kompaniji koja sprovodi obradu transakcija, a kako se Republika Hrvatska nalazi na spisku država definisanih Odlukom, sledi da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Linkovi ka web stranicama i uslugama trećih strana

Naša web stranica može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako otkrivate lične podatke na web stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva u odnosu na tu obradu. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete pre nego što otkrijete svoje lične podatke.

Poverljivost podataka i transparentnost 

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 

Ova Politika privatnosti je dostupna na web stranici www.superherpo.rs 

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web stranici www.superhero.rs 

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: superhero@superhero.rs.  

Vaš Nurdor

Obaveštenje o kolačićima

U cilju pružanja najboljeg korisničkog iskustva i normalnog fukncionisanja sajta, koristimo "kolačiće". Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj Politici o kolačićima.

Neophodni
Performanse